کولرهای گازی شرکت اف آر دارای نصب رایگان می باشند و شما به راحتی و در هر مکان میتوانید از این خدمت بهره مند شوید.

نصب کولرهای ما توسط کارشناسان ماهر انجام می شود تا از بابت نصب آن آسوده خاطر باشید