شرکت اف آر تمرکز خود را روی پرورش نیروهای آموزش دیده و کاربلد قرارداده است و از این رو بعد از انجام تست های عملی و تئوری از کارشناسان زبده استفاده میکند که این کار را برای مشتریان عزیز آسان تر می نماید.