گزارش

گزارش سیمای مرکز آبادان از افتتاح شرکت تولید لوازم خانگی اف آر
به همراه مصاحبه آقای قاسم فرحانی ریاست هیئت مدیره شرکت و آقای مدحج مدیر تولید کارخانه

شرکت تولید لوازم خانگی در تاریخ 3شنبه 16 بهمن ماه سال جاری به دست معاون محترم مناطق آزاد کشور جناب آقای دکتر بانک افتتاح شد.