گزارش سیمای مرکز آبادان

hdr


گزارش

گزارش سیمای مرکز آبادان از افتتاح شرکت تولید لوازم خانگی اف آر
به همراه مصاحبه آقای قاسم فرحانی ریاست هیئت مدیره شرکت و آقای مدحج مدیر تولید کارخانه

شرکت تولید لوازم خانگی در تاریخ ۳شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری به دست معاون محترم مناطق آزاد کشور جناب آقای دکتر بانک افتتاح شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!