بازدید امام جمعه محترم شهرستان آبادان

امام جمعه ممحترم شهرستان آبادان جناب آقای ابراهیمی پور و هیئت همراه روز چهارشنبه 10 مرداد از شرکت تولید لوازم خانگی اف آر بازدید کردند. در این بازدید آقای ابراهیمی پور از تمامی قسمت های مختلف شرکت بازدید نمودند و روند اجرایی پروژه را فوق العاده ذکر کردند. در این بازدید از واحدهای مختلفی که…

ادامه مطلب